20 jaar Leo Smit Stichting
Login

Geschiedenis


De Leo Smit Stichting is in januari 1996 opgericht op initiatief van de musici Eleonore Pameijer en Frans van Ruth. In 1995 werd in samenwerking met het Joods Historisch Museum een concert georganiseerd met werken van joods-Nederlandse componisten.

Het concert was een geweldig succes, de kwaliteit van de muziek evident. Maar waarom wist nog vrijwel niemand van deze muziek? Die vraag vormde aanleiding tot verdere plannen.
Ondertussen had Eleonore Pameijer regelmatig contact met de zuster van Leo Smit, die toen nog in leven was. Haar verhalen leidden tot nog meer vragen en vroegen om onderzoek en meer aandacht voor wat een blinde vlek in de Nederlandse muziekgeschiedenis genoemd zou kunnen worden. Met de zaakwaarnemer van de familie Coppenhagen-Smit, Ben Mews, werd daarom besloten de Leo Smit Stichting op te richten.

homepage
Leo Smit Stichting