20 jaar Leo Smit Stichting
Login

Forbidden Music Regained


De Leo Smit Stichting lanceerde op 21 juni 2017 een Engelstalige online repertoire catalogus met 35 biografieën van componisten die in de Tweede Wereldoorlog in Nederland vervolgd werden. Meer dan 1.500 composities zijn doorzoekbaar op o.a. genre, bezetting, jaartal en tijdsduur. Bij elke compositie wordt vermeld waar het manuscript te vinden is en indien het werk uitgegeven is, is er een directe link om de bladmuziek te bestellen. Zoveel mogelijk zijn luistervoorbeelden en cd-opnames toegevoegd.

In de afgelopen twintig jaar heeft de Leo Smit Stichting een schat aan informatie verzameld over componisten die in Nederland leefden en werkten en door de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog vervolgd werden. Hun composities werden na de oorlog niet of nauwelijks meer gespeeld, deels omdat de componisten zelf niet meer aanwezig waren, deels omdat hun oeuvre verloren werd gewaand of vergeten werd, deels omdat een nieuwe generatie gretig in het ontstane gat sprong.

De in de loop van twintig jaar vergaarde kennis bestaat uit verloren gewaande en onbekende manuscripten, biografische informatie, fotomateriaal en vindplaatsen van niet langer verkrijgbare uitgaven plus vele hoogwaardige geluidsopnames van de Uilenburger concerten.

Het ontsluiten, vindbaar en toegankelijk maken van alle beschikbare bronnen voor een internationaal publiek is een expertise die de Leo Smit Stichting in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft.

Naar een internationaal podium
Dit project beoogt muziek van Nederlandse vervolgde componisten aansluiting te laten vinden bij de internationale belangstelling voor de muzikale ontwikkeling van de jaren twintig, dertig en veertig van de vorige eeuw door:
- de bladmuziek vindbaar en speelklaar maken
- opnames te maken en beschikbaar te stellen
- archieven in kaart te brengen en te ontsluiten
- het verhaal over componisten in Nederland die tijdens de oorlog vervolgd werden toegankelijk maken voor een internationaal publiek

Forbidden Music Regained

Deze website werd mogelijk gemaakt met financiële steun van
- VSBfonds
- vfonds
- De Lancey & De la Hanty Foundation
- Theodora Versteegh Fonds
en vele, vele particuliere donateurs.

VSB fonds

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij. Uw deelname aan deze loterij wordt daarom van harte aanbevolen.

vfonds

homepage
Leo Smit Stichting