20 jaar Leo Smit Stichting
Login

ANBI


De Leo Smit Stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI). Dat betekent dat uw gift aan ons aftrekbaar is van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook hoeft de Leo Smit Stichting geen erf- of schenkbelasting te betalen. Uw gift komt dus volledig ten goede aan onze doelstellingen.

De nieuwe geefwet maakt dat u nu zelfs tijdelijk uw gift voor 125% mag aftrekken. U kunt dus van de Belastingdienst een flink deel van uw gift terugkrijgen!

Vanaf 1 januari 2014 is de Leo Smit Stichting verplicht bepaalde gegevens openbaar te maken om de ANBI registratie te behouden. Gelukkig zijn deze gegevens al lange tijd openbaar op deze website:
- de bestuurssamenstelling vindt u in de eerste alinea van deze pagina
- de doelstelling van de Leo Smit Stichting leest u hier
- het meest recente jaarverslag vindt u hier.

De musici ontvangen voor hun optreden in de Uilenburger Concerten een redelijke en marktconforme vergoeding. De artistiek en zakelijk coördinator ontvangen voor hun werk een vaste vergoeding (zie jaarverslag). De bestuursleden doen hun werk vrijwillig en ontvangen geen honorarium of onkostenvergoeding.

Donatiefolder_Leo_Smit_Stichting.pdf

Beleidsplan 2017-2020

In het kader van het Kunstenplan 2017-2020 schreef de Leo Smit Stichting een beleidsplan voor deze periode. U kunt het plan downloaden door op onderstaande link te klikken.

Ondernemingsplan_Leo_Smit_Stichting_2017.pdf

Het RSIN nummer van de Leo Smit Stichting is 804763410.

Leo Smit Stichting
Rapenburg 29
1011 TV Amsterdam
020-4227001
secretariaat[at]leosmit.nl

NL45 TRIO 0781 4311 31

homepage
Leo Smit Stichting