14 jaar Leo Smit Stichting
Logon

De Leo Smit Stichting verzamelt en verspreidt kennis over componisten die in de Tweede Wereldoorlog vervolgd werden. In 1996 begon het met Leo Smit. Leven en werk van meer dan dertig vervolgde Nederlandse componisten is inmiddels beschreven. In juni 2015 verscheen een overzichtsboek en werd een tentoonstelling geopend in het Stadsarchief van Amsterdam.

Kenniscentrum

De Leo Smit Stichting is een kenniscentrum voor iedereen die meer wil weten over componisten die tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolgd zijn. Hun werk is door hun situatie in vergetelheid geraakt. Toch behoorden zij vaak tot de voorhoede van de muziekcultuur. Daarom doet de Leo Smit Stichting onderzoek, spoort zij werken van deze componisten op, en publiceert zij deze samen met uitgevers en andere partners. Leven, werk en context van deze componisten wordt zo toegankelijk gemaakt. De Leo Smit Stichting onderhoudt op internationaal niveau contacten met personen en organisaties die zich met dezelfde materie bezig houden en is zo tevens kennismakelaar.

Ensemble

Muziek moet tot klinken worden gebracht. De Leo Smit Stichting stimuleert de uitvoering van werken van vervolgde componisten, maar neemt zelf ook de verbreiding van het repertoire ter hand. Een vaste kern van musici heeft zich inmiddels in het repertoire verdiept en gespecialiseerd. Als Leo Smit Ensemble geven zij regelmatig concerten op hoog artistiek niveau op verschillende podia in binnen- en buitenland.

Concerten organiseren

Muziek die tot klinken wordt gebracht heeft een publiek nodig. De Leo Smit Stichting stimuleert de programmering van het repertoire op verschillende podia in binnen- en buitenland. Om de geprogrammeerde werken reliëf en context te geven wordt werk van tijdgenoten naast het eigenlijke repertoire geprogrammeerd. Omdat het werk vaak tot de voorhoede van de muziekcultuur van de twintigste eeuw behoorde wordt ook werk van hedendaagse componisten naast het eigenlijke repertoire geprogrammeerd.

Deze zomer organiseren we samen met Stadsarchief Amsterdam weer een serie aantrekkelijke zomerconcerten. Kijk hier voor data en programma's.

Concerten in het Stadsarchief

volgende concert

De activiteiten van de Leo Smit Stichting worden mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam en Sena.

Sena

Leo Smit Stichting